Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes and BBC Sherlock

            
Sir Arthur Conan Doyle

Canon / Kánon
of Sir Arthur Conan Doyle

Click on / Klikni na: My Sherlock Holmes or the History of One Obsession and read how it all by me began / a čítaj, ako to celé u mňa začalo.
(First part of it was already published on 1.6.2014 (page 13) in e-magazine Proceedings of the Pondicherry Lodge of Sherlock Holmes Society of India. / Prvá časť bola už uverejnená 1.6.2014  (str. 13) v e-magazíne Proceedings of the Pondicherry Lodge Indickej spoločnosti Sherlocka Holmesa.)
                                 
                                                                          -ooo-

On 6. January 2014 has Sherlock Holmes his 160. Birthday. Sherlock is immortal! For years he is inspiration of tenths of adaptations. My favorite one BBC Sherlock puts Sherlock Holmes into 21. century.
Did you ever think how strange it 
actually is - we usually say "I love Agatha Christie and Sherlock Holmes" (why not Arthur Conan Doyle?)... and there are several Societies of Agatha Christie and Societies of Sherlock Holmes (why not of ACD?) all over the world... Is it because Doyle's character had literaly grown through his creator...? It's probably one of the reasons why ACD "killed" his Sherlock Holmes that he was jealous a bit on his success... success which lasts already more than one century.../


6. Januára 2014 mal Sherlock Holmes 160. narodeniny. Sherlock je nesmrteľný! Roky je inšpiráciou pre desiatky adaptácií. Mojou najobľúbenejšou je BBC Sherlock, v nej Sherlocka Holmesa  presadili do 21. storočia.
Zamysleli ste sa niekedy, aké je to vlastne  zvláštne - zvykneme povedať "Mám rada Agathu Christie a Sherlocka Holmesa" (prečo nie Arthura Conana Doylea?)... a je veľa Spoločností Agathy Christie a Spoločností Sherlocka Holmesa (prečo nie ACD?) po celom svete... Je to tým, že Doyleova postava doslova prerástla svojho stvoriteľa...? Jednou z príčin, prečo ACD "zabil" svojho Sherlocka Holmesa asi bude, že trošku žiarlil na jeho úspech... úspech, ktorý trvá už viac ako jedno storočie...

 

Click on picture and read amazing blog Well-Read Sherlockian
Klikni na obrázok a čítaj skvelý blog Well-Read Sherlockian

 

Picture of blog  by / Obrázok z blogu od: Sidney Paget


Sherlock Holmes - Granada - BBC Sherlock Resmblance, Hints and references / Podobnosti, odkazy a referencie
Today (18.10.2014) I started research / Dnes (18.10.2014) som začala prieskum.


Click on picture and see my Gallery of resemblances, I will permanent update it, when I find something new. /

Klikni na obrázok a pozri moju Galériu podobnosti. Budem ju permanentne aktualizovať, keď nájdem niečo nové.


 

...

 

TOPlist