Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Favorite Scenes / Obľúbené scény

Favorite Scenes / Obľúbené scény

Its very hard to choose them. Actually to keep them all I have to write here nine whole scenarios :-). In spite of it Ive made photobook Sherlock - Adorable Moments. Immediately after sending order I recall at least of four I had to put in too... /
Je veľmi náročné ich vybrať. Skutočne, keby som chcela všetky, musela by som sem napísať deväť celých scenárov :-). Napriek tomu som vyrobila fotoknihu Sherlock - Adorable Moments (úžasné momenty). Bezprostredne po odoslaní objednávky som si spomenula najmenej na čtyri, ktoré tam mali byť tiež...


Click on this picture to browse in the book. /

Klikni na tento obrázok a listuj v knihe.
 

 

 

I have just found (02.11.2014) on FB this great video cut of great moments of series 3 / Práve som na FB našla (02.11.2014) tento skvelý zostrih skvelých momentov 3. série
  

  

S01 - S02 - Inquires / Ankety

First two Inquires contain scenes of Sherlock 1 and 2. I have trasfered from my older web-site - so they contain already votes. You can vote for more than one scene - for 5 scenes.
Prvé dve ankety obsahujú scény zo Sherlocka 1 a 2. Preložila som ich zo staršej stránky, preto už obsahujú hlasy.Môžeš hlasovať za viac než jednu scénu - za 5 scén.
Inquire to Sherlock 3 coming soon / Pripravujem anketu k Sherlock 3

ASIP - A Study in Pink / Štúdia v ružovom            ASIB - A Scandal in Belgravia / Škandál v Belgravii
TBB - The Blind Banker / Slepý bankár               THOB - The Hounds of Baskerville / Pri baskervillskí
TGG - The Great Game / Veľká hra                    TRF - The Reichenbach Fall / Reichenbašský vodopád

Legenda in English                                                     Legenda in English
Legenda slovensky                                                     Legenda slovensky           

 

              
     

 

 

 

 

S03 - Inquires / Ankety

TEH - The Empty Hearse / Prázne máry
TSOT - The Sign of Three / Znamenie troch
HLV - His Last Vow / Jeho posledná prísaha

In each inquiry you can vote for max. 5 scenes. / V každej ankete môžeš hlasovať za max. 5 scén.
(Legenda s coming soon / Legendu pripravujem)

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

...
      
 
 
 

 

TOPlist