Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

221B Baker Street

221B Baker Street

I wrote it already somewhere that
I Iove also the atmosphere of household of Sherlock Holmes and John Watson on famous 221B Baker Street, of which indispensable part is also Mrs Hudson. I want to present here my fascination... / 
Už som to niekde napísala, že mám rada aj atmosféru domácnosti Sherlocka Holmesa a Johna Watsona na známej 221B Baker Street, ktorej nepostrádateľnou súčasťou je aj pani Hudsonová. Chcem tu prezentovať svoju fascináciu...

Victorian 221B Baker Street / Viktoriánska 221B Baker Street

One of most famous replica of the flat of SH and JW is in London on 221B Baker Street. It's in Sherlock Holmes Museum, which I had luck to visit in 2010. /

Jedna z najznámejších replík bytu SH a JW je v Londýne, na 221B Baker Street. Je v Múzeu Sherlocka Holmesa, ktoré som mala to šťastie navštíviť v r. 2010.
 

 

 

 

 

 


You receive here business card of great detective, just for case you could need his professional help some time :-). /

Dostanete tu vizitku veľkého detektíva, čisto pre prípad, že by ste niekedy potrebovali jeho pomoc :-).

 

Sherlock Holmes Museum 2010                             Fascinating diorama by Calvert Craig / 
                                                                                    Fascinujúca diorama Calverta Craiga

my visit 2010 / moja návšteva 2010                                                 click on picture / klikni na obrázok                                          

   

Read List of item used in diorama / Čítaj Zoznam položiek v dioráme

 
Diorama of Calvert Craig in process       Photogallery of diorama                     Sherlock Holmes Museum
Tvorba diorámy                                      Fotogaléria diorámy                            London

Click on pictures / Klikni na obrázky                                                                      
 
 
Wonderful imagination about Victorian 221B Baker Street flat we can get by watching series of 80ties with Jeremy Brett in main role. / Krásnu predstavu o byte na 221B Baker Street z viktoriánskej doby si môžeme urobiť pri sledovaní seriálu z 80. rokov s Jeremy Brettom v hlavnej úlohe.

 
 
 
 
 
 

 
....

 

221B Baker Street in BBC Sherlock

I love settings in the series. Thats the reason I made my own "replica" of living room in my dollhouse. I could move in that flat in a minute! /

Milujem kulisy tohto seriálu. Preto som aj vyrobila svoju vlastnú "repliku" obývačky v mojom dollhouse. Presťahovala by som sa do toho bytu do minúty!Panorama of building 221B set /       Panorama 221B / Panoráma 221B
Panoráma stavby kulís 221B    
click on pictures / klikni na obrázky


        


 

 

 


Visit 221B with Sherlockology and look into my gallery / Navštív 221B so Sherlockology a pozri si moju galériu.  
...

TOPlist